Operacija kuka: Sve što treba da znate

U tekstu koji sledi pročitajte više o ciljevima, toku oporavka, indikacijama i metodama operativnog lečenja kuka.

Operacija kuka: Sve što treba da znate

Na izbor operativnog lečenja zgloba kuka mogu uticati različita patološka stanja. Postoji mogućnost da se određena stanja tretiraju u ranoj fazi bolesti, dok se s druge strane u određenim slučajevima lečenju može pristupiti u kasnijim fazama, kada je na primer u pitanju degenerativno oboljenje kuka. Česti nemili slučajevi preloma kuka kod starijih osoba mogu dovesti do pristupanja totalnoj endoprotezi kuka, a izbor pistupa koji će ortopedski hirurzi načiniti u dogovoru sa pacijentom pre svega ima za kriterijum bezbednost pacijenta i procenu toka postoperativnog oporavka.

Budući da se ortopedske intervencije i izbor tehnike lečenja oboljenja i povreda kuka mogu razlikovati, važno je raspolagati osnovnim informacijama u vezi rešavanjem ovog zdravstvenog problema, kao i progresijom intervencija zarad efikasne i sigurne rehabilitacije nakon samog operativnog zahvata. Činjenica je da operacija kuka predstavlja ozbiljan zahvat, ali moderna medicina takođe pruža određene mogućnosti u ovom domenu koje mogu značajno umanjiti dramatični utisak koji u prvi mah možemo imati. U tekstu koji sledi pročitajte više o ciljevima, toku oporavka, indikacijama i metodama operativnog lečenja kuka.

Ciljevi operacije kuka

Operativni pristup lečenju kuka ortopedski hirurzi mogu savetovati iz više razloga. Budući da povrede i oboljenja kuka dovode do neprijatnog osećaja bola, otklanjanje ovog osećaja svakako spada među osnovne ciljeve, jer sam bol značajno ometa normalno funkcionisanje pojedinca. U vezi sa time, operacija kuka ima za cilj uspostavljanje stabilnosti i neometanog funkcionisanja donjih ekstremiteta. Efekat kojem se operacijom teži jeste da se naposletku potpuno uspostavi obim pokreta i balansa.

Postoperativni oporavak i stacionarni tretman

Najčešći kamen spoticanja prilikom pristupanja operativnom lečenju patoloških stanja kuka jeste pretpostavka o dugom postoperativnom oporavku, odnosno dugom periodu boravka u bolnici nakon operacije. Napredak medicine, međutim, donosi brojne inovativne i minimalno invazivne hirurške metode na različitim poljima medicinskog delovanja. U vezi sa time, u oblasti ortopedske hirurgije Fast-Track tretman ubrzanog oporavka stvara preduslove koji čine mogućom mobilizaciju pacijenata već nekoliko časova nakon operacije. Budući da primena ovakvog tretmana dovodi do boljih funkcionalnih rezultata, a takođe beleži i niži procenat postoperativnih komplikacija, možemo reći da je ovo najbolji izbor za svakog pojedinca čije zdravstveno stanje iziskuje da se sprovede operacija kuka, odnosno kojem je lekar preporučio operativni pristup lečenju zgloba kuka. Ne bi li postoperativni oporavak bio brz i uspešan, važno je da hirurg načini i isplanira individualni pristup lečenju svakog pacijenta ponaosob.

Indikacije za operativno lečenje i vrste operacija kuka

Različite traume, urođene deformacije, te reumatizam, artroza i osteoporoza predstavljaju osnovne indikacije za operativno lečenje zgloba kuka, odnosno uobičajene razloge zbog kojih je nužno pristupiti operaciji. Takozvane biološke operacije, tačnije operacije matičnim ćelijama su manje zastupljene, ali zaista efikasne kod mlađih osoba, što je slučaj i kod regenerativnih terapija. Kada govorimo o operaciji kuka uglavnom mislimo na ugradnju parcijalnih ili totalnih proteza. Uzimajući u obzir različite faktore, počev od starosti pacijenta pa do stepena oštećenja i anatomskih karakteristika zgloba, lekar se može odlučliti za cementnu, bescementnu ili keramčku protezu. Budući da su savremene proteze odličnog kvaliteta, može se očekivati gotovo potpun povratak prirodne funkcije zgloba.

Bezbednost i rizici

Brz napredak medicine doveo je do toga da se operacija kuka danas smatra jednom od najuspešnijih operacija. Budući da se operativnom lečenju zgloba kuka pristupa decenijama, iza ove operacije stoji mnogo iskustva i možemo je označiti kao zaista bezbednu i efikasnu hiruršku proceduru. Rizici sami po sebi postoje, kao što je to slučaj u vezi sa svakom operacijom. Na ovu temu je važno razgovarati sa lekarom pre same operacije, ne bi li on mogao obezbediti sve uslove za naposletku potpuno uspešno izlečenje. Komplikacije koje mogu nastati usled postojanja venske tromboze lekar će preduprediti uključivši trombolitike u terapiju, a ukoliko nakon operacije iskusite groznicu, visoku temeraturu, malaksalost, otok zgloba ili primetite crvenilo, obratite mu se ne bi li na vreme sanirao infekciju do koje je možda došlo.

Dok se neke bolesti i povrede zaista ne mogu predvideti, postoje određeni načini da održite zdravlje svojih kukova. Ovo ćete na prvom mestu učiniti negujući zdrav stil života uopšte, što je preporuka koja se ne odnosi samo na prevenciju stanja o kojima u ovom tekstu govorimo. Na prvom mestu ojačajte mišiće, potrudite se da održite normalnu telesnu težinu i pravilno pristupajte fizičkim aktivnostima. Na ovaj način ćete doprineti svom ukupnom zdravlju, ali i preventovati određena patološka stanja svojih kukova.