MUŠKO-ŽENSKA ENERGIJA: prvi deo

Živimo u vremenu kada nove generacije prekidaju i ruše stari sistem. Svuda na društvenim mrežama je ova tema prisutna i štaviše, jako važna.

MUŠKO-ŽENSKA ENERGIJA: prvi deo

Nekako su se svi motivacioni govornici, astrolozi, duhovnjaci, yoga učitelji, terapeuti ujedinili kako bi ova tema bila prisutna, ne u svetu već i ovde na Balkanu. Reč je o muškoj i ženskoj energiji.

Postoji teorija da prema tome u sebi nosimo i žensku i mušku stranu, bez obzira da li smo muškarac ili žena. I obe strane su povezane sa emocionalnim ranama koje nosimo ne samo od malena već i genetskim kodom, nasleđeno od sedam predaka unazad sa obe strane, mamine i tatine strane. Rezultat zanemarivanja sebe i tih prenetih genetskih obrazaca formirale su se traume koje su uticale da naši roditelji ne budu najbolja verzija sebe. Ali i ne samo to već i da nauče da potiskuju sklad muškog i ženskog dela sebe.

Sadašnjim generacijama zbog kolektivne energije ali i astroloških pozicija više potiskivanje ne polazi za rukom pa smo na neki način suočeni sa sobom. Na neki način prinuđeni da iscelimo te dve strane.

Neisceljena muška energija je:

1) ego i želja za kontrolom

2) iscrpni rad bez ikakve pauze/odmora

3) manjak stabilnosti

4) manjak prisutnosti

5) strah od napuštanja od strane majke (mother wounds)

6) strah od pokazivanja emocija

7) sindrom Petra Pana

8) neizbalansirana energija vođe.

Sve ovo je samo nekoliko stavki muške energije i da bi se došlo do balansa potrebno je da sve bude u balansu. I potrebno je isceliti svaki aspekt sebe kako bismo bili ispunjeni na svim poljima. 

Neisceljena ženska energija je:

1) preterana emotivnost/premala emotivnost

2) potiskivanje emocija i autentičnosti

3) ostajanje u odnosima koji nam ne služe

4) strahovi, strah od napuštanja od strane oca (father wounds)

5) previše odmaranja

6) nepovezanost sa fizičkim telom

7) manjak konekcije sa intuicijom 

Ova tema je široka, tako da ćemo se u sledećem tekstu baviti detaljnije ženskom energijom. Ono što je važno istaći da najviše može biti problem kada nemamo isceljeno dete u sebi upravo zbog neizbalansiranih stavki. Naši roditelji nisu imali ove isceljene energije, ali smo mi tu da to sebi konačno pružimo. U ime svih predaka i u ime nas samih u svrsi oslobođenja. I kroz ovu metodu imamo priliku da osvestimo šta nas sprečava do idealne ljubavi, idealnog posla, prijateljstvo, materijalne sigurnosti. 

Do sledećeg teksta razmislite da li živite i ujedinjujete sve ove aspekte u sebi na pravilan način. 

Pogledaj i: