KAKO DA KONFLIKTE POSMATRATE DRUGIM OČIMA?

Kako nam konflikt pomaže da unapredimo sebe?

KAKO DA KONFLIKTE POSMATRATE DRUGIM OČIMA?

Neki ljudi poistovećuju svađu i konflikt, i stoga izbegavaju svaki oblik suprotstavljanja mišljenja, sve do tačke kada to više nije moguće izbegavati.

Tada dođe do eksplozije svih nagomilanih i ’’progutanih’’ emocija, neizgovorenih i prećutanih reči, uz jak emotivni naboj.

Najčešći razlog ovome je duboko uverenje, stečeno ili u detinjstvu ili kroz neka ponovljena iskustva tokom života, da konflikt neminovno donosi negativne emocije, svađu, izliv besa, nadjačavanje, verbalni ili fizički obračun, da će nas odbaciti ili nas više neće voleti/prihvatati osoba sa kojom se konfrontiramo.

Ljudi koji u ovo veruju, često su u detinjstvu bili svedoci, ako ne i učesnici, žučnih svađa između roditelja ili nekoga sa kim su živeli ili koga su često viđali, i ne žele da svesno ulaze u iskustva koja im danas liče na nešto što može eskalirati u sukob.

Možda su imali iskustvo da je njihovo suprotstavljanje nekoj njima važnoj osobi značilo odbacivanje, ponižavanje ili negiranje od strane te osobe (otac, majka, nastavnik, partner, prijatelj i sl.), što je vremenom kod tih osoba razvilo i produbilo strah od odbacivanja u svakoj situaciji u kojoj bi trebalo nekome da se suprotstave.

Važno je shvatiti da konflikt nije svađa. Konflikt može dovesti do konstruktivnog rešenja, i ne mora biti obojen negativnim emocijama, možda pre uzbuđenjem oko sagledavanja tuđeg stava .

Konflikti su neminovan deo svakog odnosa, jer je nemoguće da se sa bilo kime slažemo u svemu. Toliko puta i sami sa sobom budemo u unutrašnjem konfliktu.

Dakle, nije pitanje hoće li biti konflikata u odnosu, jer neminovno hoće, već je pitanje na koji način ćemo ih razrešiti.

Rešenje leži u sledećem:

- promenite uverenje da je konflikt isto što i svađa;

- usvojite asertivan način komunikacije, u kome ćete sebi dozvoliti da jasno i nedvosmisleno iznesete svoje stavove i izrazite svoje potrebe, bez vređanja i ponižavanja drugih, jer svako ima pravo da ima svoje mišljenje i da ga iznese;

- osvestite svoj strah od odbacivanja i suočite se sa njim, suočavajući se sa najgorim mogućim scenarijima koja te konsturisali, kako bi ste shvatili da oni uopšte nisu toliko strašni, niti je izvesno da će se dogoditi;

- ne shvatajte stvari suviše lično, jer ljudi mnogo više misle i govore o sebi iznoseći svoje stavove, nego što je njihova poruka usmerena protiv nas;

- posmatrajte konflikt kao situaciju iz koje možete da naučite nešto novo, da sagledate stvari iz drugog ugla i i možda dođete do rešenja prihvatljivog za vas.


Ako vam je potrebna podrška i motivacija u ovom procesu osvešćivanja i realizacije predloženih rešenja, javite mi se.

Pogledajte i: