BIZNIS: Savladaj trikove najboljih lidera u 2021.

Ako se o nečemu u poslovnom svetu raspravljalo tokom prethodne i ove godine, onda je to liderstvo. Ono se analizira u detalje posebno kroz primere dobrih i loših lidera. Za vas Jelena CONSULTING pruža sistemsko-psihodinamsko viđenje liderstva kako biste mogli da napredujete u 2021.

BIZNIS: Savladaj trikove najboljih lidera u 2021.

Šta je to što je postalo najvažnije što lideri treba da imaju i pruže u godini pred nama?

Pre svega…

Psihološka bezbednost

U svakoj kompaniji za njen napredak podrazumeva se zdrava organizaciona kultura. Što znači da je ta kompanija mesto na kojem postoji psihološka bezbednost. 

To je sredina u kojoj vaše reči ideje, emocije, uverenja, greške... ne nailaze na kaznu ili osudu. Sredina u kojoj se konflikt ne izbegava, već se konstruktivno koristi za napredak.

Veliki lideri shvataju da je negovanje sredine u kojoj vlada psihološka bezbednost na prvom mestu. Posebno sada kada se suočavamo sa eksponencijalnim promenama.

Psihološka bezbednost jedan je od važnih faktora da izgradite motivaciju u svom timu. Mi smatramo čak i osnovni faktor.

Da biste bili u stanju da je izgradite neophodno je pre toga... 

Biti u dobrom kontaktu sa sobom

Treba da kao lider znate kako reagujete i na osnovu čega donosite odluke koje su od značaja za sve u timu. Da budete u kontaktu sa svojim osećanjima. Na poslu, ali i inače u životu. 

Ovo će pomoći da razumete emocije i reakcije drugih. Kad ovo upotpunite iskrenim i asertivnim odnosom prema njima, eto recepta za dobro liderstvo. 

A dobar kontakt sa sobom će pomoći u sledećoj stavci za koju smatramo da je važna, a to je... 

Razumevanje konteksta

Suštinska karakteristika koja će vam pomoći da od linearnog pređete na sistemsko razmišljanje.

Ono je ekstremno važno za ultrapovezan svet u kojem živimo. U kojem zavisimo od drugih timova i kompanija. 

Zašto je kontekst važan? Jer pomaže da se ne fokusirate samo na jedan konkretan problem, te zbog toga ostanete uskraćeni za dublje rešenje.

Da prevaziđete posmatranje statičnih procedura i procesa i usmerite pažnju na dinamične sisteme, kakvi su svi koji nas danas okružuju. 

Takođe pomaže da se umesto samo na predvidive rezultate fokusirate na ishode situacija koje iskrsavaju u hodu.

Nema važnije veštine za lidera u post-kovid svetu, zar ne?

Blog o liderstvu Jelena CONSULTING posvećen je upravo karakteristikama dobrih lidera. Saznaj na njemu sve što liderima timovima i organizacijama nudi jedinstvena sistemsko-psihodinamska perspektiva. 

Autor teksta: Jelena CONSULTING

Foto: Nikola Plećaš